Чета постоянно и се уча от книгите. От известно време насам реших, че е добре да споделям и какво съм прочела и тук можете да прочетете за някои от книгите, които са ми направили впечаление и какво научих от тях:

Когато тялото казва НЕ, д-р Габор Мате

Положителните ефекти на горското къпане

Промени своя мозък, промени живота си, д-р Даниъл Еймън

Женски тела, женска мъдрост, д-р Кристиан Нортръп