Книги за психосоматика и здраве

психосоматика, връзка на тялото и ума, какво пречи на здравето и как се постига здраве

Женски тела, женска мъдрост

Женски тела, женска мъдрост

д-р Кристиан Нортръп

В общество, което системно ни учи да не се вслушваме в гласа на собствените си тела, д-р Нортръп ни показва как въпреки всичко това е най-важния глас, който трябва да се научим да чуваме, и ни показва различни начини, по които да успеем да го направим. Показва ни как да вярваме на собствените си усещания и вместо да ги пренебрегваме, да използваме тяхната мъдрост, за да живеем пълноценен и щастлив живот в здраве.

Прочетете най-важните идеи от книгата.

В книгата д-р Мате събира на едно място различни теории за връзката между емоциите и хроничните заболявания и са приведени доказателства, които ги подкрепят. Освен цитирането на различни изследвания в областта, е направен и обзор на някои от по-разпространените хронични заболявания в западния свят и тяхната конкретна връзка с емоционалния свят на тези, които страдат от тях. Специално за книгата д-р Мате е провел и редица интервюта и именно с историите на тези хора, всеки от които с хронично заболяване, ни показва много живо и разбираемо тази връзка.

В хода на дългогодишната си работа като лекар в център за палиативни грижи и личен лекар, д-р Мате е забелязал, че пациентите с една и съща диагноза имат склонност да показват сходни емоционални характеристики или да споделят сходни преживявания, което е довело до дългогодишно проучване на връзката между емоционалните преживявания, скрития стрес, който предизвикват, и хроничните болести.

Прочетете най-важните идеи от книгата.

 

Когато тялото казва НЕ

Когато тялото казва НЕ

д-р Габор Мате

Излекувай тялото си

Излекувай тялото си

Луиз Хей

Книгата събира на едно място утвърждения за всякакви болести и симптоми. 

Прочетете извадка на някои увтърждения за жени от книгата.