Книги за рода и семейните системи

какво е мястото ни в семейния род, как работят семейните системи

Корените на любовта

Корените на любовта

Свагито Р. Лийбермайстер

Книгата е написана като ръководство за провеждане на семейни констелации и е разделена на 4 части. Първата част разглежда какво са семейните констелации и как функционират семейните системи. Тоест, разглежда връзките родители-дете. Втората част разглежда настоящите ни връзки – връзките мъж-жена. В третата се обяснява как точно се водят семейни констелации. Последната част разказва каква връзка има с медитацията и как двата метода могат да се комбинират и да работят заедно.

Прочетете най-важните идеи от книгата.

Разказ за невидимите връзки на лоялност с предците ни, които определят преживяванията ни днес. Изследване за трансгенерационните връзки, което помага да погледнем с други очи на семейната история и собственото си място в нея. 

Прочетете най-важните идеи от книгата.

 

Синдромът на предците

Синдромът на предците

Ан Анслен Шютценбергер

Не всичко започва от теб

Не всичко започва от теб

Марк Уолин

Книгата представя терапевтичния метод на Марк Уолин, наречен „Първичен език“. Описва техники за изследване на родовите модели, които се предават през поколенията, самооценка и инструменти за разрешаване на трудностите, които срещаме във връзка с тези модели.  

Прочетете най-важните идеи от книгата.